Ключова складова сучасного ринку – це інфраструктура цього ринку, що є системою підприємств і компаній, які забезпечують рух продукції, послуг, фінансових засобів, цінних паперів, працівників. До подібних установ відносяться частково і постійні ринки чистої конкуренції.

Так, постійно діючий оптовий ринок можна сприймати, по-перше, як категорію економіки, частину ринку, специфікою якої вважається спеціальна форма торгівлі товарами з конкретними ознаками. По-друге, це ком’юніті учасників ринку, яке організоване із завданням формування умов для купівлі та продажу, поліпшення, прискорення та менших витрат у торгових операціях та угодах. Подібні об’єднання створюються для оптимізації комерційних процесів, швидкого забезпечення товаровиробників необхідною сировиною, зменшення часу оборот капіталу.

Закон «Про товарну біржу»

На сьогоднішній день робота постійно діючого оптового ринку чистої конкуренції керується Законом України «Про товарну біржу» від 10.12. 1991 року. Цей акт вже не зовсім відповідає економічним та правовим умовам, що зазнав трансформації, і тому виникла потреба прийняття нового його варіанту, де будуть взяті до уваги всі сучасні особливості створення постійно діючого оптового ринку чистої конкуренції та здійснення біржових торгів.

Законодавчий проект №3256 від 2.03. 2007 року, запроваджений КабМіном України, бачить вирішення проблеми у систематизовані нормативного управління діяльності біржі, у законі затвердити відносини та терміни, що міцно сформувалися у щоденній роботі товарних бірж. По-перше потрібно трактування термінології, правил створення та діяльності постійно діючого оптового ринку чистої конкуренції, їх структур управління, порядку біржової торгівлі та особливостей угод, які тут укладаються. Поруч із законодавчий проект впроваджує низку нововведень, пов’язані з деталізацією державне регулювання і моніторингу над роботою бірж. Крім того, законодавчим проектом будуть встановлені умови для створення на біржах торгівлі форвардні договори. 

Більш детально про біржові зміни є за посиланням https://biz.nv.ua/ukr/economics/torgivlyu-na-birzhi-v-ukrajini-teper-regulyuye-zakonodavstvo-50190132.html

Статус товарної біржі

Дуже важливим щодо постійному діючого оптового ринку чистої конкуренції є нормативний акт у тому, що вона комерційний посередник, а отриманий дохід нічого очікувати розподілятися серед учасників, а використовується виконання статутних цілей оптового ринку чистої конкуренції. Відповідно до законодавчого проекту, постійно діючий оптовий ринок чистої конкуренції – це суб’єкт господарювання, який надає послуги з укладання біржових угод, визначення попиту та пропозиції на коммодіті, досліджує, організовує товарообіг і сприяє у зв’язаних з ним біржових процедурах.

Постійний оптовий ринок чистої конкуренції формується на підставі об’єднання юридичних або приватних осіб – бізнес-представників (засновники біржі) з доброї волі. Засновниками не можуть стати державні органи та органи територіального самоврядування, державні та комунальні організації, установи та підприємства, які частково або нечастково утримуються за рахунок Держбюджету України або місцевих бюджетів.

Число членів чистої конкуренції, що постійно діє оптовий ринок, не може бути менше ніж 20 осіб, а статутний фонд повинен бути в обсязі не менше 500 000 гривень.

Товарні біржі для виконання своїх статутних цілей мають право організовувати окремі філії (представництва), кліринго-розрахункові організації відповідно до законів України. Держреєстрація постійно працюючого оптового ринку чесної конкуренції здійснюється в порядку, який встановив Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та приватних осіб — підприємців».

Органи регулювання оптового ринку чистої конкуренції – це загальні збори членів біржі, біржовий комітет (рада біржі) та дирекція виконання. Вищим органом управління постійно працюючого оптового ринку чистої конкуренції є загальні збори членів цієї біржі. У ведення загальних зборів членів оптового ринку чистої конкуренції включається створення структур регулювання та моніторинг за роботою біржі; встановлення порядку експлуатації власності біржі; підписання основного документа товарної біржі, занесення до нього поправок; встановлення головної спрямованості роботи біржі; затвердження рішення про зупинення оптового ринку чистої конкуренції; закріплення правил біржової комерції.

Загальні збори членів товарної біржі збираються радою біржі постійно діючого оптового ринку чистої конкуренції з періодичністю, визначеною статутом, але не менше одного разу щорічно. Про з’їзд загальних зборів та його питання члени постійно діючого оптового ринку чистої конкуренції повідомляються у порядку, визначеному її статутом.

Рада біржі виконує управління постійно діючого оптового ринку чистої конкуренції під час між загальними зборами її членів. Дирекція виконання знаходить рішення поточної діяльності